Informace pro zájemce o službu

Co je Domov OLGA a co vás zde čeká? Zvukova verze

Domov OLGA je denní stacionář určený pro lidi, kteří se kvůli mentálnímu hendikepu nemohou náležitě postarat sami o sebe, mají problém s využíváním svého času nebo se cítí vyloučeni ze společnosti, například se cítí osaměle.

V Domově OLGA naleznete příjemný kolektiv lidí a přívětivé prostředí, které vám umožní najít si tu nové přátele a trávit s nimi čas, dělat práci, která vám zabrání se nudit, dále zde naleznete možnost naučit se novým věcem a dovednostem a budete mít i příležitost k návštěvě různých kulturních a společenských akcí.

Pomůžeme vám v nezbytném rozsahu se sebeobsluhou, pokud vám jde špatně například oblékání, obouvání, mytí rukou či používání WC, zároveň vás budeme podporovat, abyste se v této oblasti co nejvíc osamostatnili.

Pracovní dovednosti si můžete udržovat a zvyšovat v jedné z pěti terapeutických dílen, kde si mimo jiné můžete vyzkoušet práci s textilem, keramikou či dřevem. Můžete se také učit nebo zlepšovat dovednosti, které můžete využít i doma, jako například žehlení, utírání nádobí či úklid.

Ve výukové místnosti si můžete zopakovat a zlepšovat svoje školní znalosti jako je čtení, psaní, počítání, můžete se zde také učit ovládat počítač nebo zacházet s penězi.

Čas od času můžete spolu s ostatními jet na nějaké divadelní představení, zajít v Blansku či blízkém okolí na nějakou zajímavou veřejnou akci, nebo si s námi zajet na zajímavý výlet.

V Domově OLGA si můžete dát svačinu a teplý oběd.

Máte-li nějaký další problém, který vám ztěžuje kontakt s okolím, jako například špatnou orientaci, nebo když nevíte, jak se máte správně chovat při nakupování v obchodě a podobně, můžete se nám při dotazu na volné místo ve stacionáři (i kdykoli později) se svým problémem svěřit, a požádat, abychom vám pomohli problém zmírnit či odstranit.

Naše služby můžete využívat v pracovní dny od sedmi do patnácti hodin. I v pracovní dny míváme někdy zavřeno – každoročně v období kolem Vánočních a Novoročních svátků a většinou také dva týdny v létě, kdy si všichni naši pracovníci potřebují vzít dovolenou.

Za služby poskytované v Domově OLGA se musí každý měsíc platit. Kolik zaplatíte, záleží na tom, jak často k nám chodíte a jak moc naše služby využíváte. Pokud k nám budete chodit do stacionáře každý den, nepřesáhne v současné době i s cenou svačiny a oběda vaše platba 4600 Kč, ledaže budete potřebovat péči či podporu mimořádného rozsahu – pak může být platba vyšší. Máte-li obavy, že byste za služby Domova OLGA nedokázali platit, můžete o pomoc požádat někoho ze svého blízkého okolí, například rodiče či dospělé sourozence, jistě vám rádi pomohou. Mohou vás také doprovodit, když se do Domova OLGA zajdete podívat.

Se žádostí o služby Domova OLGA nás kontaktujte buď písemně na adrese Domov OLGA, L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, na emailové adrese olga@hhp.cz nebo na telefonu 516 418 727, ozveme se vám s dalšími informacemi.