Informace pro zájemce o službu

Co je Domov OLGA a co vás zde čeká? Zvukova verze

Domov OLGA je denní stacionář určený pro lidi, kteří se kvůli mentálnímu hendikepu nemohou náležitě postarat sami o sebe, mají problém s využíváním svého času nebo se cítí vyloučeni ze společnosti, například se cítí osaměle.

V Domově OLGA naleznete příjemný kolektiv lidí a přívětivé prostředí, které vám umožní najít si tu nové přátele a trávit s nimi čas, dělat práci, která vám zabrání se nudit, dále zde naleznete možnost naučit se novým věcem a dovednostem a budete mít i příležitost k návštěvě různých kulturních a společenských akcí.

Pomůžeme vám v nezbytném rozsahu se sebeobsluhou, pokud vám jde špatně například oblékání, obouvání, mytí rukou či používání WC, zároveň vás budeme podporovat, abyste se v této oblasti co nejvíc osamostatnili.

Pracovní dovednosti si můžete udržovat a zvyšovat v jedné z pěti terapeutických dílen, kde si mimo jiné můžete vyzkoušet práci s textilem, keramikou či dřevem. Můžete se také učit nebo zlepšovat dovednosti, které můžete využít i doma, jako například žehlení, utírání nádobí či úklid.

Ve výukové místnosti si můžete zopakovat a zlepšovat svoje školní znalosti jako je čtení, psaní, počítání, můžete se zde také učit ovládat počítač nebo zacházet s penězi.

Čas od času můžete spolu s ostatními jet na nějaké divadelní představení, zajít v Blansku či blízkém okolí na nějakou zajímavou veřejnou akci, nebo si s námi zajet na zajímavý výlet.

V Domově OLGA si můžete dát svačinu a teplý oběd.

Máte-li nějaký další problém, který vám ztěžuje kontakt s okolím, jako například špatnou orientaci, nebo když nevíte, jak se máte správně chovat při nakupování v obchodě a podobně, můžete se nám při dotazu na volné místo ve stacionáři (i kdykoli později) se svým problémem svěřit, a požádat, abychom vám pomohli problém zmírnit či odstranit.

Naše služby můžete využívat v pracovní dny od sedmi do patnácti hodin. I v pracovní dny míváme někdy zavřeno – každoročně v období kolem Vánočních a Novoročních svátků a většinou také dva týdny v létě, kdy si všichni naši pracovníci potřebují vzít dovolenou.

Za služby poskytované v Domově OLGA se musí každý měsíc platit. Kolik zaplatíte, záleží na tom, jak často k nám chodíte a jak moc naše služby využíváte. Pokud k nám budete chodit do stacionáře každý den, nepřesáhne v současné době i s cenou svačiny a oběda vaše platba 4600 Kč, ledaže budete potřebovat péči či podporu mimořádného rozsahu – pak může být platba vyšší. Máte-li obavy, že byste za služby Domova OLGA nedokázali platit, můžete o pomoc požádat někoho ze svého blízkého okolí, například rodiče či dospělé sourozence, jistě vám rádi pomohou. Mohou vás také doprovodit, když se do Domova OLGA zajdete podívat.

Se žádostí o služby Domova OLGA nás kontaktujte buď písemně na adrese Domov OLGA, L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, na emailové adrese olga@hhp.cz nebo na telefonu 516 418 727, ozveme se vám s dalšími informacemi.

Podrobnější informace pro zájemce

Denní stacionář Domov OLGA je zařízení, které slouží především k pravidelnému pobytu lidí s mentálním znevýhodněním.

Nabízíme možnost trávit v pracovní dny čas v kolektivu, najít si nové kamarády či partnery. V našem stacionáři se můžete setkávat i s blízkými lidmi, mají možnost Vás zde navštívit. Pokud Vám činí potíže komunikace s Vaším okolím, budeme se Vám snažit pomoci a najít způsoby, jak se se svým okolím dorozumět.

Nabízíme možnost strávit čas v Domově OLGA zajímavou prací a naučit se nové činnosti nebo se zdokonalovat v různých dovednostech.

Můžete se u nás naučit práci s textilem (například šití látkových tašek či chňapek), s keramikou (keramické ozdoby na zeď či do květináčů) nebo se dřevem (výroba ptačích krmítek nebo různých ozdobných předmětů ze dřeva - náušnic, přívěšků, sošek apod.). Můžete zkusit obsluhovat hosty v naší kavárně nebo pomoci s přípravou zákusků.

Svoje znalosti v oblasti čtení či počítání si můžete upevňovat a prohlubovat ve výukové místnosti. Zde také můžete například hrát logické či výukové počítačové hry nebo vyhledávat užitečné informace na internetu.

Pokud budete chtít získat nějaké znalosti či dovednosti, které v Domově OLGA neučíme, pokusíme se Vám najít vhodný kurz nebo jinou příležitost k tomu, abyste mohli dále svoje znalosti a dovednosti rozvíjet.

Podpoříme Vás ve Vašich oblíbených činnostech, poradíme například návštěvu zajímavého místa či akce, pomůžeme Vám přihlásit se do sportovního oddílu apod. Ve stacionáři je mimo jiné možnost, používat internet, sledovat filmy na DVD, ve spolupráci se sportovním oddílem jsme také našim uživatelům zprostředkovali možnost pravidelných kuželkářských tréninků.

Naši uživatelé mají taktéž možnost několikrát ročně jezdit na výlety či do divadla.

Budeme se snažit, abyste co nejrychleji zvládli pohyb po Domově OLGA, abyste bez problémů trefili na všechna důležitá místa v Domově. Pokud pohyb po Domově nezvládnete samostatně, pomůžeme Vám - zejména pokud jste na invalidním vozíku, pokud často ztrácíte rovnováhu nebo pokud bloudíváte i ve známém prostředí. Pomůžeme například také při přesunu z invalidního vozíku na WC a zpět - pro tyto účely máme speciální zvedák.

Můžeme Vás zkusit naučit trefit v okolí stacionáře do míst, která máte zájem navštěvovat (obchody, parky, knihovna, kino apod.) a jak se na veřejnosti bezpečně chovat (například správné přecházení silnice).

Umíme zajistit doprovod k lékaři či na různé úřady. Jsou-li návštěvy lékaře opakované, zkusíme Vás naučit navštěvovat lékaře opakovaně, či si alespoň dokázat samostatně vyzvednout v ordinaci recept a v lékárně léky.

Poradíme, jakým způsobem si zažádat například o občanský průkaz nebo o průkaz ZTP. V případě potřeby Vás na příslušný úřad i doprovodíme a pomůžeme Vám radami či svojí přítomností při jednání s úředníky.

Poradíme, jakým způsobem zažádat o různé sociální dávky, například o příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu. I v tomto případě Vás můžeme na úřad doprovodit, pomoci při jednání s úředníky nebo Vám můžeme pomoci sepsat odvolání proti rozhodnutí o příspěvku na péči, bude-li Vám přiznán příspěvek příliš nízký.

Doprovodíme Vás do obchodu, budete-li si potřebovat něco koupit. Budete-li nakupovat pravidelně můžeme Vás naučit, jak bezpečně dojít do obchodu a v pořádku se vrátit, nebo jak se v obchodě chovat.

Pokud máte problém s hygienou, v potřebném rozsahu Vám pomůžeme. Zejména se jedná o mytí rukou či o hygienu na WC. Můžeme ale poskytnout i možnost osprchování a v nezbytném rozsahu při něm dopomoci. Můžeme v nutných případech pomoci i s dalšími hygienickými úkony nebo se sebeobsluhou (například s oblékáním, obouváním, úpravou vzhledu - například s depilací obličeje - problémech se zubními protézami apod.)

V Domově si můžete dát teplý oběd. Na každý den máte možnost si vybrat jedno ze dvou jídel. Pokud máte zdravotní omezení - například cukrovku - doporučíme Vám správný výběr. Můžete si i donést jídlo vlastní, které si můžete uložit do ledničky, a které Vám případně můžeme ohřát v mikrovlnce. Do Domova si můžete přinést vlastní svačinu, kterou si také můžete uložit do ledničky. Také Vám můžeme pomoci si koupit svačinu v nedaleké samoobsluze a můžeme doporučit, co a v jakém množství si na svačinu koupit. Pokud nezvládnete jíst samostatně můžeme Vám dopomoci nebo Vám jezení usnadnit - například nakrájením jídla.

Můžeme se pokusit Vám získat práci. Poradíme či pomůžeme při jednání s Úřadem práce, pomůžeme Vám napsat žádost o konkrétní místo. Poradíme Vám v tom, zda je pro Vás konkrétní práce vhodná. V Domově si můžete natrénovat správné pracovní návyky, které jsou v zaměstnání nezbytné, např. dochvilnost či pečlivost v plnění pracovních úkolů.

Můžeme Vám pomoci se zajištěním bezpečí a v péči o Váš zdravotní stav. Doporučíme, jakým činnostem se s ohledem na Vaši kondici vyhnout nebo jak tyto činnosti provádět bezpečněji. Potřebujete-li jednoduchá cvičení, k udržení Vaší hybnosti, můžeme s tím v Domově také pomoci. Máte zde mimo jiné možnost využít i rotoped či pohyblivý chodník.

Snažíme se, aby naše prostředí bylo pokud možno pro všechny naše uživatele bezpečné. Nehoda se však samozřejmě může přihodit vždy a všude. Drobná poranění Vám ošetříme, bude-li poranění větší, zabezpečíme buď dopravu k lékaři nebo přivolání odborné zdravotnické pomoci.

Pokud budete potřebovat vysvětlit, jak se lépe stravovat, abyste se vyhnuli například obezitě či jiným zdravotním problémům, poradíme Vám buď sami, nebo doporučíme odborníka, na kterého se můžete obrátit.

Máte-li problém hospodařit se svými penězi, poradíme či pomůžeme. Pomůžeme Vám třeba vést jednoduchý peněžní deník, abyste získali přehled, kolik peněz a za jaké věci si můžete dovolit utratit. Pokud máte problém s dluhy nebo s exekutory, dáme Vám kontakt na specializovanou poradnu, případně Vám ji pomůžeme zkontaktovat. Pomůžeme Vám také posoudit, zda nemáte nárok na nějakou sociální dávku, která by Vám Vaši finanční situaci pomohla vylepšit.

Poradíme Vám, jak lze naložit s majetkem větší hodnoty, například jak koupit či prodat hodnotnější věc. Poradíme, co je k tomu všechno potřeba udělat, jak správně uzavřít smlouvu.

Pokud chcete volit do obecního zastupitelstva či parlamentu nebo volit v prezidentských volbách, a nejste oprávněni volit, poradíme, jak se tento problém dá vyřešit. Poradíme, jak podepsat petici, pokud s něčím souhlasíte či naopak nesouhlasíte.

Pokud Vám někdo svévolně ubližuje, pomůžeme Vám se chránit. Nezáleží na tom, jestli Vám ubližuje někdo v našem Domově, nebo jestli Vám ubližuje například soused či někdo z rodiny. Vysvětlíme Vám, na co jiní lidé mají právo, a na co už právo nemají. Doporučíme vhodné kroky k tomu, abyste se cítili bezpečně. Poradíme nebo pomůžeme kontaktovat například městskou policii, státní policii, ombudsmana či různé úřady, které Vám s Vaším problémem mohou pomoci. Dbáme na to, aby Vám v Domově neubližoval náš pracovník nebo jiný uživatel služby, ale pokud se něco takového přihodí, zakročíme na Vaši ochranu.