Úvod

Hnutí humanitární pomoci je spolek, jehož posláním je ochrana a obhajoba práv lidí s mentálním znevýhodněním, zvyšování jejich společenské integrace, snaha o zlepšování jejich společenského a pracovního uplatnění nebo kulturního a sportovního vyžití.

Za tímto účelem zejména:

  • působíme osvětově na spoluobčany s mentálním znevýhodněním, jejich rodinné příslušníky, veřejnost, orgány státní správy a samosprávy, dáváme podněty ke zkvalitnění veřejných služeb, aby je lidé s mentálním znevýhodněním mohli lépe využívat
  • pořádáme společenské, sportovní a volnočasové akce či kulturní vystoupení jak pro veřejnost, tak pro spoluobčany s mentálním znevýhodněním, nebo účast na takovýchto akcích zprostředkováváme
  • poskytujeme sociální služby pro lidi s mentálním znevýhodněním
  • pomáháme zvyšovat osobní mobilitu s cílem zvýšit samostatnost a celkovou kvalitu života lidí s mentálním znevýhodněním
  • vytváříme podmínky pro zlepšení pracovního uplatnění spoluobčanů s mentálním znevýhodněním

O nás

Hnutí humanitární pomoci je spolek (dříve občanské sdružení), který vznikl v březnu 1990. Za dobu našeho působení se nám podařilo zorganizovat velké množství osvětových, kulturních a sportovních akcí ve prospěch lidí s mentálním znevýhodněním. Vybudovali jsme dvě sociální služby. Denní stacionář Domov OLGA, který provozujeme od roku 1993, a chráněné bydlení Centrum VELAN, které provozujeme od roku 2003. Snažíme se zlepšit podmínky pro život lidí s mentálním znevýhodněním i spoluprací s místní, regionální i celostátní samosprávou. Vydali jsme rovněž množství publikací, které se věnují problematice mentálního znevýhodnění.

V současné době má náš spolek pět členů. Předsedkyní výboru spolku je paní Jana Kratochvílová. Místopředsedy jsou Mgr. Marek Rada a MUDr. Jaromír Kratochvíl.

Kontakt

A: L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko
T/F: +420 516 418 727
E: hhp@hhp.cz
IČ: 00545678
DS: tpgmmk4

Číslo účtu: 6333631/0100

Předsedkyně výboru spolku: Jana Kratochvílová