Centrum VELAN

Centrum VELAN je zařízení, které poskytuje sociální službu chráněné bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním. V provozu je od roku 2003. Chráněné bydlení umožňuje těmto lidem vést samostatný způsob života. Bydlení má komunitní charakter – uživatelé si společně zabezpečují domácí práce a vzájemně si vypomáhají. K dispozici mají asistentku, která učí je všem potřebným pracím, pomáhá jim zvládat práce, které ještě dobře neumějí a řeší případné krizové situace.

Důležitým aspektem je stálá snaha o integraci uživatelů do společnosti. Proto individuálně (za pomoci asistentů) navštěvují vybrané kulturní, společenské nebo sportovní akce. Rovněž je co největší snaha začlenit uživatele do sousedského společenství v příměstské obci Klepačov, kde se objekt chráněného bydlení nachází.

Kontakt

A: Dlouhá 3, 678 01 Blansko-Klepačov
T: +420 773 832 054
F: +420 516 418 727
E: centrum@hhp.cz

Číslo účtu: 6333631/0100

Vedoucí chráněného bydlení: Mgr. Marek Rada

Finančně podporují

Logo JMK Logo Blansko