Centrum VELAN

Co je to chráněné bydlení Centrum VELAN?

Místo, ve kterém mohou lidé s mentálním znevýhodněním – kteří se ocitnou v sociálně nepříznivé situaci – bydlet, rozvíjet své schopnosti a řešit svoje problémy. Chráněné bydlení Centrum VELAN je registrovanou sociální službou.

Komu je chráněné bydlení určeno?

Pro lidi od 19 let s mentálním znevýhodněním, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci: potřebují samostatně bydlet, ale potřebují k tomu pomoc druhé osoby a nemají tuto možnost si tuto pomoc zajistit v přirozeném okolí.

Příklad 1: Bydlím s rodiči, kteří mi pomáhají se vším, co nezvládám sám (placení nájmu, energií, nakupování, doprovázení k lékaři a podobně). Rodiče však už nejsou schopni nadále pomáhat (například jsou nemocní, nebo již sami potřebují pomoc). V rodině ani okolí nemám nikoho, kdo by mi se samostatným bydlením pomáhal.

Příklad 2: Vychodil jsem školu a nyní pracuji v chráněné dílně. Bydlím s rodiči, kteří se o mě starají. Já bych ale rád bydlel samostatně, bez rodičů, jak to normálně bývá. S některými věcmi si ale úplně sám nedokážu poradit (uvařit si, hospodařit s penězi). Navíc nevím, jak si bydlení sehnat.

Co od nás můžete očekávat?

Můžete u nás bydlet v komunitním bydlení. To známená bydlet společně s malou skupinkou lidí, s nimiž si vzájemně pomáháte a společně děláte věci, které byste sami nezvládli. Také tam máte k dispozici asistenta, který vám s obtížnými věcmi pomůže. Každý má svůj vlastní pokoj, který si může zařídit podle svého. Sociální zařízení (záchod a koupelny) jsou společné. Stejně tak kuchyň, obývací pokoj a další.

Pokud vám bude bydlení vyhovovat, bude se vám tam líbit a ukáže se, že naši pomoc skutečně potřebujete, můžete tam bydlet jak dlouho chcete, klidně celý život. Můžeme vás ale také naučit vše, co potřebujete k více samostatnějšímu životu a můžeme vám pomoct najít bydlení, kde budete potřebovat menší míru pomoci. Vše záleží na vás a na naší domluvě.

Co všechno mi tedy Centrum VELAN nabízí?

Kromě bydlení vám zajistíme i stravování. Můžeme vám pomoct s plánováním nákupu potravin, samotným nákupen, s vařením a se vším, co je se stravováním spojeno (co je potřeba nakoupit, uchování potravin, sledování data spotřeby, servírování, pomoc s jezením, pitím, sledování pitného režimu a další). Také vám můžeme zajistit dodavatele hotových jídel.

Pokud je třeba, pomůžeme vám s osobní hygienou (znát a správně provádět všechny úkony osobní hygieny; pomáhat při činnostech spojených s hygienou, které samostatně nezvládáte). Rovněž tak pomůžeme při běžných úkonech péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, úprava vzhledu, posouzení vhodnosti oblečení s ohledem na situaci nebo počasí). Pomůžeme také se samostatným pohybem, pokud s tím máte problémy (použití kompenzačních pomůcek, bezpečný pohyb po domě i venku).

Samozřejmě pomůžeme i s péčí o domácnost, se stěhováním a zařízením pokoje, se všemi domácími pracemi (umývání nádobí, vysávání, vytírání, úklid pokje, WC, koupelny, udržení pořádku, péče o oblečení, obuv, péče o domácí spotřebiče, prání, sužení, žehlení a skládání prádla, třídění odpadu). S činnostmi vám nejenom můžeme pomoct, ale také vás je naučíme.

Podpoříme vás i v udržení a navazování společenských kontaktů. Nastavení vhodného kontaktu s rodinou, pomoc při komunikaci s opatrovníkem, lékaři, úřady, zaměstnavatelem, navazování sousedských vztahů, pomoc a podpora při partnerských vztazích, pracovních vztazích a podobně. Pomůžeme i při rozvíjení komunikačních schopností, orientací v čase, v osobách, v běžných životních situacích. Naučíme vás využívat veřejně dostupné služby, jako knihovny, veřejnou dopravu, obchody, restaurace, sportoviště, poštu, banku.

Důležitá je i seberealizace člověka. Pomůžeme vám jak s vaším vzděláváním, tak i se zaměstnáním, nebo při vašich oblíbených činnostech a koníčcích. Na všechny tyto aktivity vás můžeme doprovodit, případně vás jinak podpořit – pomoct, poradit, případně nacvičit.

V oblasti zdraví a bezpečí jsme schopní vám zajistit ošetření drobných poranění a zdravotních neduhů, v podobném rozsahu, jako v každé běžné domácnosti. Můžeme vám pomoci hlídat si zdravotní stav, termíny kontrol u lékařů a zajistit doprovod k lékaři. Dohlídneme na správné užívání léků a dodržování zdravotních a dietetických opatření. Pomůžeme s minimalizací rizik (pád, poranění, nemoci) – jak jim předcházet nebo minimalizovat. Naučíme i zásady zdravé výživy.

V běžném životě je důležité, aby člověk uměl uplatňovat svoje práva a byl schopen si obstarat osobní záležitosti. V tomto vás také umíme podpořit. Naučíme vás hospodařit s vlastními penězi, pomůžeme s úhradami různých poplatků. Pomůžeme vám řešit případné dluhy či exekuce. Poskytneme nezbytnou podporu při uzavírání smluv, nakládání s majetkem, využívání sociálních dávek a dalších výhod. Pomůžeme s obstaráním osobních dokladů, s účastí na veřejném životě. Dokážeme zajistit i ochranu vašich práv (nasměrování na ombudsmana a další pomáhající subjekty, umět znát svá práva a vědět, kdo mi pomůže při jejich porušení).

Před vstupem do naší služby si všechny výše zmíněné oblasti projdeme a společně si určíme, v čem přesně potřebujete pomoc a v jakém rozsahu. V Centru VELAN vám budeme poomáhat pouze s těmi věcmi, ve kterých skutečně potřebujete pomoc. Zároveň se vždy budeme snažit, abyste se danou činnost naučil(a) vykonávat samostatně (pokud je to ve vašich silách a možnostech), než abyste jen pomoc přijímal(a) od druhých.

Jak začít?

Kontaktujte nás přes telefon, e-mail, nebo písemně:

Mobil: 773 832 055 (Marek Rada, sociální pracovník)
E-mail: centrum@hhp.cz
Adresa: Dlouhá 3, 678 01 Blansko-Klepačov

Jak požádat o službu chráněného bydlení?

Pokud máte zájem o službu chráněného bydlení, potom je nejlepší následující:

 1. Na těchto stránkách si zjistěte všechny dostupné informace vztahující se k naší službě.
 2. Kontaktujte sociálního pracovníka (kontaktní údaje jsou výše v testu) a informujte se na podrobnosti, případně si domluvte schůzku.
 3. Vyplňte a doručte nám formulář Žádost o přijetí do služby. pdf

  Vyplněný formulář pošlete poštou, nebo e-mailem, případně jinak (osobně, datovou schránkou apod.). Adresy a další kontaktní údaje jsou na formuláři.

Veřejný závazek Centra VELAN

Poslání

Posláním chráněného bydlení Centrum VELAN je poskytovat možnost skupinového bydlení pro lidi s lehkým až středním mentálním postižením. Obyvatelům Centra VELAN poskytujeme podle jejich individuálních potřeb takovou podporu, aby dosáhli, s ohledem na míru svého postižení, maximálně možné míry samostatnosti a nezávislosti.

Cíle

Naším cílem je:

 • zvyšovat soběstačnost uživatelů služby, aby potřeba podpory při úkonech péče o vlastní osobu byla co nejnižší
 • podporovat sociální začlenění uživatelů služby prostřednictvím udržování a zvyšování jejich úrovně sociálních dovedností a návyků, vytvářením prostředí podněcující k udržování a vytváření sociálních kontaktů
 • podporovat osobní zájmy uživatelů služby

Zásady

Při poskytování sociální služby chráněného bydlení se držíme následujících zásad:

 • Práva – při poskytování služby respektujeme základní lidská práva klientů
 • Důstojnost – klienti jsou vnímáni jako individuality, respektujeme osobnost, schopnosti a nadání, povahové vlastnosti, zdravotní stav a osobní tempo každého uživatele
 • Volba – při řešení svých záležitostí mají uživatelé možnost si vybírat ze škály možností to řešení, které jim nejvíce vyhovuje; uživatelé by měli mít příležitost vést naplňující život, ve kterém mohou realizovat své touhy
 • Nezávislost – uživatelé rozvíjejí svoje schopnosti samostatně přemýšlet a jednat, i za cenu určité míry přijatelného rizika
 • Občanství – uživatelé by měli mít možnost se podílet na životě společnosti jako celku i sousedského společenství jejich domova

Okruh osob

Služba je určena pro lidi, kteří splňují všechny tři následující podmínky:

 1. jsou starší 19 let
 2. mají lehký či střední stupeň mentálního postižení
 3. v důsledku svého postižení mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby

Finančně podporují

Logo JMK Logo Blansko