Přátelé Domova OLGA facebook

Domov OLGA je podporován neformální občanskou iniciativou. Více informací o jejich činnosti najdene na internetových stránkách Přátelé Domova OLGA.