Úvod

Hnutí Humanitární Pomoci je spolek, jehož posláním je ochrana a obhajoba práv lidí s mentálním znevýhodněním, zvyšování jejich společenské integrace, snaha o zlepšování jejich společenského a pracovního uplatnění nebo kulturního a sportovního vyžití.

Za tímto účelem zejména:

  • působíme osvětově na spoluobčany s mentálním znevýhodněním, jejich rodinné příslušníky, veřejnost, orgány státní správy a samosprávy, dáváme podněty ke zkvalitnění veřejných služeb, aby je lidé s mentálním znevýhodněním mohli lépe využívat
  • pořádáme společenské, sportovní a volnočasové akce či kulturní vystoupení jak pro veřejnost, tak pro spoluobčany s mentálním znevýhodněním, nebo účast na takovýchto akcích zprostředkováváme
  • poskytujeme sociální služby pro lidi s mentálním znevýhodněním
  • pomáháme zvyšovat osobní mobilitu s cílem zvýšit samostatnost a celkovou kvalitu života lidí s mentálním zbevýhodněním
  • vytváříme podmínky pro zlepšení pracovního uplatnění spoluobčanů s mentálním znevýhodněním

Kontakt

A: L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko
T/F: +420 516 418 727
E: hhp@hhp.cz
IČ: 00545678

Číslo účtu: 6333631/0100

Předsedkyně výboru spolku: Jana Kratochvílová