Informace o službě

Veřejný závazek Centra VELAN

Poslání

Posláním chráněného bydlení Centrum VELAN je poskytovat možnost skupinového bydlení pro lidi s lehkým až středním mentálním postižením. Obyvatelům Centra VELAN poskytujeme podle jejich individuálních potřeb takovou podporu, aby dosáhli, s ohledem na míru svého postižení, maximálně možné míry samostatnosti a nezávislosti.

Cíle

Naším cílem je:

 • zvyšovat soběstačnost uživatelů služby, aby potřeba podpory při úkonech péče o vlastní osobu byla co nejnižší
 • podporovat sociální začlenění uživatelů služby prostřednictvím udržování a zvyšování jejich úrovně sociálních dovedností a návyků, vytvářením prostředí podněcující k udržování a vytváření sociálních kontaktů
 • podporovat osobní zájmy uživatelů služby

Zásady

Při poskytování sociální služby chráněného bydlení se držíme následujících zásad:

 • Práva – při poskytování služby respektujeme základní lidská práva klientů
 • Důstojnost – klienti jsou vnímáni jako individuality, respektujeme osobnost, schopnosti a nadání, povahové vlastnosti, zdravotní stav a osobní tempo každého uživatele
 • Volba – při řešení svých záležitostí mají uživatelé možnost si vybírat ze škály možností to řešení, které jim nejvíce vyhovuje; uživatelé by měli mít příležitost vést naplňující život, ve kterém mohou realizovat své touhy
 • Nezávislost – uživatelé rozvíjejí svoje schopnosti samostatně přemýšlet a jednat, i za cenu určité míry přijatelného rizika
 • Občanství – uživatelé by měli mít možnost se podílet na životě společnosti jako celku i sousedského společenství jejich domova

Okruh osob

Služba je určena pro lidi, kteří splňují všechny tři následující podmínky:

 1. jsou starší 18 let
 2. mají lehký či střední stupeň mentálního postižení
 3. v důsledku svého postižení mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby